Andělský pár:

>>

žádný popisek žádný popisek žádný popisek žádný popisek
Socha anděla po
sejmutí a transferu
Socha anděla po
sejmutí a transferu
Restaurování páru
andělů
Po restauraci
žádný popisek žádný popisek žádný popisek žádný popisek
Výdusek anděla z
umělého pískovce
Osazení na původní
místo
Osazení na původní
místo
Dokončení osazení
páru andělů