sv. Jan Nepomucký:

>>

před opravou transfer opravený originál kopie
před opravou transfer opravený originál kopie (faximilie)
porovnání s originálem
kopie - originál